Monthly Archives: September 2010

?mon? ven?ia 15-? Gimtadien?

UAB Rezultatas skai?iuoja 15-tus veiklos metus.Diaugiam?susitarnav? klient?, kurie paslaug? atlikim? patiki mums, pasitik?jim? ir lojalum?. Per 15 met? sugeb?jome ?gyvendinti isikeltus tikslus,tokius kaip suteikiam? paslaug? klientams kokyb?s utikrinimas. Per ?mon?s gyvavimo laikotarp? sp?jome isipl?sti, s?kmingai vykdome veikl?trijuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, …