Mūsų vertybės

Vizija: Plačiai žinomi ir puikiai vertinami savo srities ekspertai visoje Lietuvoje.

Misija: Profesionaliai dirbti savo klientams kuriant Jiems pridėtinę vertę ir užtikrinant atliekamų paslaugų kokybę.

Tikslai:

  • Įmonės vertybių puoselėjimas ir atspindėjimas mūsų darbuose.
  • Nuolatinis investavimas siekiant užtikrinti atliekamų paslaugų kokybę.
  • Kryptingas įmonės augimas visoje Lietuvoje, didinant žinomumą ir naujų klientų ratą.

Vertybės

Profesionalumas

Esame savo srities profesionalai, nuolat gilinantys savo žinias ir keliantys kvalifikaciją. Žinome, kad nuo mūsų profesionalumo ir žinių priklauso mūsų veiklos rezultatai, todėl  profesinis tobulėjimas ir nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra kasdienio mūsų darbo dalis.

Mūsų audito specialistai dalyvauja darbuotojų apmokymo programose tarptautinių audito standartų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų bei tarptautinių mokesčių srityse. Audito komanda kiekvienais metais vykdo Lietuvos auditorių rūmų nustatytus tęstinio profesinio mokymo reikalavimus, auditoriai išklauso 40 mokymo valandų, registruoti auditoriaus padėjėjai  – 50 mokymo valandų.

Turto ir verslo vertintojai nuolat dalyvauja Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertintojų instituto, Lietuvos turto vertintojų asociacijos organizuojamuose seminaruose aktualiomis temomis, kvalifikacijos kėlimo kursuose. Mūsų turto vertintojai yra Lietuvos turto vertintojų asociacijos nariai.

Kokybiškos paslaugos

Siekdami užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę, išsiaiškiname kliento poreikius, užduoties esmę, naudojame patikimą informaciją, bendraujame su klientu visame paslaugos vykdymo procese.

Atsakomybė

Mūsų teikiamos paslaugos visuomet turi atitikti klientų poreikius, atsakomybės principu vadovaujamės siekdami, kad tiek klientai, tiek konkurentai bei kiti suinteresuoti asmenys laikytų mus sąžiningais ir korektiškais. Jaučiame atsakomybę tiek savo darbuotojams, tiek klientams, tiek įmonėms, su kuriomis bendradarbiaujame.

Sąžiningumas

Bendrovės santykis su klientais ir tarpusavyje visuomet grindžiamas sąžiningumu ir pasitikėjimu. Mums svarbu dirbti skaidriai, su visais elgtis sąžiningai ir korektiškai.

Pagarba

Gerbiame savo klientus ir kolegas, vertiname jų profesionalumą, savo srities išmanymą ir tikime, kad pagarba ir abipusis supratimas, gilinimasis į kolegų ir klientų  poreikius  – pagrindinė sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo sąlyga.

Lankstumas

Visuomet stengiamės atsižvelgti į konkrečią situaciją, konkrečius klientų poreikius bei interesus.

Dėmesys žmonėms

Dirbdami visada vadovaujamės verslo etika ir taisyklėmis. Bendravimas įmonės viduje pagrįstas savitarpio pasitikėjimu, draugiškumu, geranoriškumu. Žmogiškieji resursai – pagrindinis ir svarbiausias įmonės variklis, užtikrinantis verslo sėkmę ir aukštą teikiamų paslaugų kokybę. Mūsų darbuotojai – profesionalūs, atsakingi, nestingantys idėjų ir atsidavę savo darbui. Stengiamės kurti tokią įmonės aplinką, kurioje jie jaustųsi saugiai ir tvirtai, galėtų tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Atsižvelgiame į kiekvieno darbuotojo galimybes ir poreikius, problemas sprendžiame kartu ir visuomet randame geriausią problemos sprendimo variantą.

  • TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE.
     

    * - pažymėtus laukus užpildyti būtina