Skaidrumo ataskaita

UAB „Rezultatas” 2009 m. metinis pranešimas apie veiklos skaidrumą


1. Įmonės struktūros ir dalyvių aprašymas.

UAB „Rezultatas” įregistruota LR juridinių asmenų registre 1995 m. balandžio mėn. 5 d., įmonės kodas 166797918. Generalinė direktorė Birutė Traubergienė yra Lietuvos turto vertintojų asociacijos narė bei ėjo Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo narės pareigas. Generalinės direktorės pavaduotoja – Julija Traubergaitė yra Lietuvos turto vertintojų asocijuos narė bei asociacijos verslo vertinimo komiteto narė. Šiuo metu eina Lietuvos auditorių rūmų mokymo komiteto auditorių kvalifikacinių egzaminų komisijos narės pareigas. Įmonė yra įsikūrusi Vilniuje Konstitucijos pr.15/5-3, Klaipėdoje Tilžės g. 60-206 ir Mažeikiuose Stoties g. 8-14. Įmonėje dirba 12 darbuotojų, 3 iš jų turi profesinių asociacijų bei finansų ministerijos patvirtintus kvalifikacinius pažymėjimus.

2. Įmonės valdymo forma.

Uždaroji akcinė bendrovė „Rezultatas” yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais. Bendrovė turi Visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – generalinį direktorių.

3. Įmonės vidaus kokybės kontrolės sistema ir jos funkcionavimo veiksmingumas.

Įmonė turi patvirtintą vidaus kontrolės procedūrų vadovą, vidaus darbo tvarkos taisykles, sudaro veiklos planą, kuris padeda patikrinti duomenų teisingumą ir tikrumą, didinti veiklos efektyvumą ir garantuoti numatytos valdymo politikos įgyvendinimą. Vidaus kontrolė sumažina riziką, susijusią su verslo aplinka bei vidine įmonės aplinka. Vidaus kontrolės tikslai:

  • Užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos vadovaujantis įstatymų bei kitų teisės aktų numatyta tvarka;
  • Garantuoti, kad darbuotojai laikytusi profesinių standartų ir etikos;
  • Užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę bei atlikimo tinkamumą.

4. Įmonės atlikto audito kokybės peržiūra.

Paskutinį kartą audito kokybės peržiūra BKR International Limited audito kontrolės tarnybos buvo atlikta 2007 metais. Jokių pažeidimų ar neatitikimų neaptikta. 2007 m. įmonės audito kokybės kontrolę tikrino Lietuvos Auditorių Rūmai. Pažeidimų neaptiko.

5. Viešojo intereso įmonės, kurių auditą įmonė atliko praėjusiais finansiniais metais.

2009 metais UAB „Rezultatas“ neatliko auditų viešojo intereso įmonėms.

6. Nepriklausomumo principo laikymasis įmonėje.

Įmonėje taikomas nepriklausomumo principas. Darbuotojai, atliekantys užtikrinimo užduotis, raštiškai patvirtina savo nepriklausomumą nuo klientų ir įsipareigoja informuoti įmonės vadovaujančius asmenis apie atsiradusias bet kokias aplinkybes, galinčias kelti grėsmę nepriklausomumo reikalavimų laikymuisi įmonės ir klientų atžvilgiu.

7. Įmonėje dirbančių auditorių kvalifikacijos kėlimas.

Auditoriai ir auditoriaus padėjėjai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją Lietuvos auditorių rūmų, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos organizuojamuose auditorių kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kurias savo nariams organizuoja BKR International asociacija.

8. Įmonės 2009/2008 m. pajamos iš kiekvienos įmonės veiklos.


2009 m.

2008 m.

Finansinis auditas

233164 Lt

223389 Lt

Peržvalgos, sutartos procedūros, veikslo auditas ir kt. susijusios paslaugos

23397 Lt

100611 Lt

Turto ir verslo vertinimas

231002 Lt

247158 Lt

Apskaita

235180 Lt

316730 Lt

Konsultacijos

29130 Lt

59426 Lt

Kitos paslaugos

8475 Lt

10303 Lt

10. Atlyginimų partneriams skyrimo pagrindas.

Įmonė yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo (UAB).

Generalinė direktorė Birutė Traubergienė

2010.07.01

  • TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE.
     

    * - pažymėtus laukus užpildyti būtina