Istorija

?mon? UAB Rezultatas buvo ?kurta 1995 m., veikl? prad?jome apskaitos ir konsultacij? srityje. 1997 m. m?s? paslaug? spektr? papild? audito, turto ir verslo vertinimo paslaugos.

2004 m. ?mon?je buvo atlikti BKR International Standart? komiteto kontrolieri? ir Lietuvos Auditori? R?m? Kokyb?s kontrol?s komiteto paskirt? kontrolieri? patikrinimai, o 2007 metais atliktas Lietuvos Auditori? R?m? Kokyb?s kontrol?s komiteto patikrinimas. Patikrinimai parod?, jog ?mon? visais reikmingais atvilgiais vykdo jai keliamus audito kokyb?s kontrol?s reikalavimus.

iuo metu galime Jums pasi?lyti plat? teikiam? paslaug? spektr? bei kompleksin? poi?r? ? J?s? verslui aktualius klausimus. ?mon? veikl? vykdo Vilniuje, Klaip?doje ir Maeikiuose.