Auditas ir susijusios paslaugos

Norėdami užsisakyti audito ar su auditu susijusias paslaugas internetu užpildykite užklausos formą puslapio apačioje.

Atliekamos audito ir su auditu susijusios paslaugos

 • Finansinių ataskaitų (metinių, tarpinių, konsoliduotų) auditas
 • Peržvalgos
 • Sutartos procedūros
 • Veiklos auditas
 • Kitos su auditu susijusios paslaugos

Audito kokybė

Mes atliekame auditą pagal Tarptautinius audito standartus, patvirtintus Tarptautinės apskaitininkų federacijos (IFAC), Audito įstatymą ir kitus LR teisės aktus, Lietuvos auditorių rūmų priimtą praktiką. Mūsų paslaugų kokybė yra užtikrinama įmonėje veikiančios kokybės kontrolės sistemos.

Apie auditą

Įmonės finansinis auditas gali būti privalomas bei savanoriškas. Privalomo audito reikalavimus nustato LR Finansinės atskaitomybės įstatymas. Tuo atveju, jei šis procesas jūsų įmonei nėra privalomas, tai nereiškia, jog auditas tik tuščias pinigų švaistymas. Audito paslaugos sukuria didelę papildomą vertę verslui.

Audito nauda įmonei

 • Silpnųjų Jūsų vidaus kontrolės sistemos pusių išaiškinimas bei įvertinimas ir savalaikis koregavimas leidžia sutaupyti įmonės lėšų ir sumažinti verslo riziką.
 • Be auditoriaus išvados audito metu pateikiamos rekomendacijos įmonės vadovybei dėl aptiktų apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų silpnųjų pusių.

Apie peržvalgas

Peržvalga - tai su auditu susijusio užtikrinimo užduotis, kurios metu nesuteikiamas tokio lygio užtikrinimas, kaip audito metu. Peržvalgos išvada yra neigiamo pobūdžio, t.y. joje tvirtinama, kad „finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų“, tuo tarpu audito išvadoje tvirtinama, kad „finansinės ataskaitos visais reikšmingas požiūriais parodo tikrą ir teisingą įmonės būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus”. Peržvalga nuo audito skiriasi ne tik užtikrinimo pobūdžiu bet ir darbo apimtimi, peržvalgos atlikto darbo biudžetas paprastai būna siauresnis. Tačiau peržvalgos yra naudingos klientams, kuriems nėra reikalingas auditas, bet norisi įsitikinti finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos patikimumu, teisingumu, šios paslaugos paprastai kainuoja mažiau nei auditas dėl ne tokių didelių darbo laiko sąnaudų.

Sutartos procedūros

Sutartos procedūros, tai su auditu susijusi užtikrinimo užduotis. Ji atliekama pagal Tarptautinius su auditu susijusių paslaugų standartus. Šios užduoties paskirtis – pateikti faktinius pastebėjimus dėl su klientu sutartų procedūrų. Šios procedūros yra audito pobūdžio, tačiau dažniausiai apima konkrečias finansinės informacijos sumas, tokias kaip pirkėjų skolos, piniginės lėšos ir pan. Šios paslaugos padeda klientams įvertinti konkrečių finansinių ataskaitų sumų ar kitos informacijos patikimumą bei tikrumą. Jos yra ribotos apimties, todėl nesuteikia tokio užtikrinimo kaip peržvalga ar finansinių ataskaitų auditas.

Veiklos auditas

Veiklos auditas savo pobūdžiu panašus į sutartas procedūras, atliekamas pagal tą patį tarptautinį susijusių paslaugų standartą. Veiklos auditui būdingas kompleksinis požiūris bei pagrindinių verslo silpnųjų pusių, kurios slypi verslo procesuose, netinkamoje vadyboje, silpnoje vidaus kontrolėje, identifikavimas bei rekomendacijų situacijos korekcijai pateikimas. Šio paslaugos gali būti naudingos kiekvienai įmonei, siekiančiai optimizuoti verslo procesus, sustiprinti vidaus kontrolę, minimizuoti kaštus bei padidinti pelningumą.

Kitos su auditu susijusios paslaugos

Tokios paslaugos apima finansinės informacijos rinkimą ir apdorojimą ir kt. paslaugas, kurių gali prireikti įmonei siekiant pagerinti ruošiamos finansinės informacijos kokybę bei sustiprinti patikimumą. Finansinės informacijos rinkimas ir apdorojimas – tai finansinių ataskaitų ar kitų finansinio pobūdžio lentelių, formų, ataskaitų sudarymas remiantis kliento duomenimis. Reikalavimai finansinių ataskaitų pateikimui bei atskleidimams kiekvienais metasi keičiasi bei sudėtingėja, todėl tokia paslauga gali būti naudinga įvairaus dydžio bei veiklos pobūdžio įmonėms. Teikdami tokią paslaugą, mes padedame įmonei paruošti finansines ataskaitas, kurios atitiktų visus joms keliamus reikalavimus bei finansinėse ataskaitose pateikiama informacija neatskleistų nebūtinos, tačiau įmonei vertingos konfidencialios informacijos.

Užklausos forma
 

* - pažymėtus laukus užpildyti būtina

 • TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE.
   

  * - pažymėtus laukus užpildyti būtina