Kilnojamojo turto vertinimas

Norėdami užsisakyti kilnojamojo turto vertinimo paslaugas internetu užpildykite užklausos formą puslapio apačioje.

UAB „Rezultatas“ turi sukaupsi 13 metų darbo patirtį kilnojamojo turto vertinimo srityje. Mūsų specialistai turi patirties vertindami įvairios formos kilnojamąjį turtą. Kilnojamojo turto vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Turto vertinimo pagrindų įstatymu, Nacionaliniais turto ir verslo vertinimo standartais, patvirtintais Lietuvos turto vertintojų asociacijos, Tarptautiniais vertinimo standartais (IVS), Europos vertinimo standartais (EVS), patvirtintais TEGOVA.

Įmonės turto vertinimo kvalifikacijos atestato Nr. 000012*, išduotas Vilniuje 2000 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto tarybos 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 21-12. Turto ir verslo vertinimo verslas yra draustas civilinės atsakomybės draudimu – 1’000‘000 Lt sumai vienam draudiminiam įvykiui, profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. PCA104360, draudimo bendrovė PZU Lietuva.

Kas yra kilnojamasis turtas?

Kilnojamasis turtas – turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo turinio, iš esmės nesumažinus jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai, jeigu įstatymai nenumato ko kita.

Kilnojamojo turto pavyzdžiai:

1. Mašinos ir įrengimai, įranga.

2. Transporto priemonės.

3. Kitas materialusis kilnojamasis turtas.

Kokiais atvejais reikalingos kilnojamojo turto vertinimo paslaugos?

Turtas vertinamas finansinėms ataskaitoms (taikant LR Verslo apskaitos standartų ar Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (IFRS) nuostatą – turto įvertinimas perkainota verte).

Turtas vertinamas pirkimui-pardavimui, mainų sandoriui, įkeitimui, kitos rūšies perleidimui.

Turtas vertinamas draudimui, investicijoms, ar kitam sandoriui, kurio metu turto savininkas nesikeičia, kurio pagrindas yra turto rinkos vertė.

Turtas vertinamas apmokestinimui (mokestiniams atvejams ir ginčams pagal LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, LR Pelno mokesčio įstatymą, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir kt.).

Turtas vertinamas pagal teismo ar antstolių sprendimus (vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR civilinio proceso kodeksu, LR Baudžiamuoju kodeksu, LR Baudžiamojo proceso kodeksu).

Turtas vertinamas ir kitais atvejais, klientui pageidaujant.

Turtas vertinamas retrospektyviai, t.y. istorinei datai.

Kokiais metodais vertinamas kilnojamasis turtas?

Turto vertinimo metodai:

 • Lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas, kurio esmė yra palyginimas, t.y. turto rinkos vertė nustatoma palyginus analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto bei jo analogų skirtumus.
 • Naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo arba pinigų srautų diskonto) metodas vartojamas tada, kai turtas vertinamas ne kaip įvairaus turto suma, bet kaip verslo objektas, duodantis pelną. Šis metodas taikomas tikintis, kad vertinamo turto naudojimo vertė objektyviausiai atspindės turto vertę rinkoje.
 • Atkuriamosios vertės (kaštų) metodas. Šio metodo pagrindas yra skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas bei kainas. Atkuriamoji vertė - tai vertinimo metu nustatyta pinigų suma (kaštai), kurios reikėtų tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių objektui sukurti, pagaminti arba pastatyti (įrengti). Kitaip tariant, turto atkuriamoji vertė – tai turto atkūrimo kaštai minus nusidėvėjimas.

Transporto priemonių vertinimo metodai:

 • Lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas, kurio esmė yra palyginimas, t.y. turto rinkos vertė nustatoma palyginus analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto bei jo analogų skirtumus. Vertinant transporto priemones kaip duomenų bazės gali būti naudojami atitinkami šalyje ir Europoje pripažinti katalogai  ir kompiuterinės duomenų bazės, kuriuose nurodoma transporto priemonių vertė ir veiksniai, kurių pagrindu buvo nustatytos pateikiamos vertės.
 • Transporto priemonės atstatymo (remonto) vertės metodas – šio metodo esmė yra skaičiavimai, kiek kainuotų atstatyti apgadintą (sužalotą) transporto priemonę tokios būklės, kokios buvo iki apgadinimo (sužalojimo), transporto priemonės nepagerinant.
 • Atkuriamosios vertės metodas. Šis metodas paprastai taikomas vertinti pavogtą ar sunaikintą specialią ir/ar papildomą įrangą bei specialias transporto priemones.

Turto vertinimo ataskaita

Užsakovui pateikiama pilna turto vertės nustatymo ataskaita, atitinkanti 1996 02 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 244 “Dėl turto vertinimo metodikos”, 1999 05 25 “Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo“, Tarptautinių turto vertinimo standartų (IVS 2007), Europos turto vertinimo standartų (EVS 2009), Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų (2004) reikalavimus.

Užsakovui pageidaujant gali būti teikiama rašytinė konsultacija dėl turto vertės, tačiau pabrėžtina, kad toks dokumentas yra informacinio pobūdžio  ir neturi juridinės galios.

Užklausos forma
 

* - pažymėtus laukus užpildyti būtina

 • TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE.
   

  * - pažymėtus laukus užpildyti būtina