Konsultacijos

Nor?dami usisakyti konsultacij? paslaugas internetu upildykite uklausos form? puslapio apa?ioje.

Teikiame ?vairias konsultacijas:

  • Mokes?i?
  • Valdymo
  • Finans? planavimo
  • Apskaitos politikos
  • Turto ir verslo vertinimo
  • kitais klausimais

Mes atliekame mokes?i? peri?ras, konsultuojame ?vairiais mokes?i? planavimo, apskai?iavimo, deklaravimo ir mok?jimo klausimais. Tokias konsultacijas teikiame ir ?moni? apmokestinimo ir gyventoj? apmokestinimo klausimais. Patariame visada konsultuotis prie sandor?, kuris gali sukelti rimt? mokestini? pasekmi?, pad?sime apdairiai pasirinkti sandorio form? bei isamiai iaikinsime kiekvieno atvejo mokestines pasekmes.

Turto ir verslo vertinimo konsultacijos naudingos ir aktualios tuo atveju, jei jums vertinimas n?ra b?tinas, bet jums ?domi vertintojo nuomon? apie perkam? ar parduodam? turt?.

Raginame kreiptis ? m?s? ?mon? visais jus dominan?iais su m?s? veikla susijusiais klausimais. Tikime, kad gal?sime Jus profesionaliai pakonsultuoti ir pad?ti J?s? verslui naudingais praktiniais patarimais.


?moni? reorganizavimas

M?s? ?mon? yra dalyvavusi ne viename reorganizavimo projekte, kaip:

  • Projekto reng?ja
  • Turto bei verslo vertintoja
  • Reorganizavimo projekto vertintoja

Turime ilgamet? patirt? ioje srityje ir imanome ? proces? ?vairiapusikai. M?s? profesin?s inios gali b?ti naudingos, jei planuojate pertvarkyti versl? ar j? parduoti.