Nekilnojamojo turto vertinimas

Norėdami užsisakyti nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas internetu užpildykite užklausos formą puslapio apačioje.

UAB „Rezultatas“ turi sukaupsi 13 metų darbo patirtį nekilnojamojo turto vertinimo srityje. Mūsų specialistai turi patirties vertindami tiek paprastus tiek sudėtingus bei kompleksiškus nekilnojamojo turto objektus. Nekilnojamojo turto vertinimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos Turto vertinimo pagrindų įstatymu, Nacionaliniais turto ir verslo vertinimo standartais, patvirtintais Lietuvos turto vertintojų asociacijos, Tarptautiniais vertinimo standartais (IVS), Europos vertinimo standartais (EVS), patvirtintais TEGOVA.

Įmonės turto vertinimo kvalifikacijos atestato Nr. 000012*, išduotas Vilniuje 2000 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto tarybos 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 21-12. Turto ir verslo vertinimo verslas yra draustas civilinės atsakomybės draudimu – 1’000‘000 Lt sumai vienam draudiminiam įvykiui, profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimas Nr. PCA104360, draudimo bendrovė PZU Lietuva.

Turto vertinimas – nešališkas turto vertės nustatymas, taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotus ir tarptautinėje praktikoje pripažintus turto vertės nustatymo metodus ir apimantis vertintojo nuomonę apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje.

Kas yra nekilnojamasis turtas?

Nekilnojamasis turtas – žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti nekeičiant jų naudojimo paskirties arba nemažinant jų vertės.

Nekilnojamojo turto pavyzdžiai:

1. Žemė (žemės ūkio, miškų ūkio, gyvenamosios, komercinės, rekreacinės paskirties ir kt.).

2. Gyvenamieji pastatai ir patalpos (butai, namai, sodybos, ir kt.).

3. Komercines paskirties pastatai ir patalpos (gamybinės patalpos, pastatai, sandėliavimo patalpos, pastatai, biuro patalpos, pastatai, prekybos patalpos, pastatai ir kt.).

4. Statiniai (vandentiekio, kanalizacijos, elektros inžineriniai tinklai, tvoros, kiemo aikštelės ir kt.).

5. Žemės iškasenos ir specializuotas turtas.

6. Laivai ir orlaiviai.

7. Kt.

Kokiais atvejais reikalingos nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos?

Turtas vertinamas finansinėms ataskaitoms (taikant LR Verslo apskaitos standartų ar Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (IFRS) nuostatą – turto įvertinimas perkainota verte).

Turtas vertinamas pirkimui-pardavimui, mainų sandoriui, įkeitimui, kitos rūšies perleidimui.

Turtas vertinamas draudimui, investicijoms, ar kitam sandoriui, kurio metu turto savininkas nesikeičia, kurio pagrindas yra turto rinkos vertė.

Turtas vertinamas apmokestinimui (mokestiniams atvejams ir ginčams pagal LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, LR Pelno mokesčio įstatymą, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir kt.).

Turtas vertinamas pagal teismo ar antstolių sprendimus (vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR civilinio proceso kodeksu, LR Baudžiamuoju kodeksu, LR Baudžiamojo proceso kodeksu).

Turtas vertinamas ir kitais atvejais, klientui pageidaujant.

Turtas vertinamas retrospektyviai, t.y. istorinei datai.

Kokiais metodais vertinamas nekilnojamasis turtas?

Turto vertė nustatoma pagal pirkimo-pardavimo sandorius, turto sukūrimo (atkūrimo), įsigijimo kaštus bei pajamas, gaunamas naudojant turtą, vadovaujantis rinkos ekonomikos logika bei kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų bei stebėjimų rezultatais, laikantis apdairumo ir atsargumo, siekiant nepažeisti turto savininko teisių, taip pat turto pakeitimo kitu turtu bei alternatyvaus turto naudojimo principų.

Turto vertinimo metodai:

  • Lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas, kurio esmė yra palyginimas, t.y. turto rinkos vertė nustatoma palyginus analogiškų objektų faktinių sandorių kainas, kartu atsižvelgiant į nedidelius vertinamo turto bei jo analogų skirtumus.
  • Naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo arba pinigų srautų diskonto) metodas vartojamas tada, kai turtas vertinamas ne kaip įvairaus turto suma, bet kaip verslo objektas, duodantis pelną. Šis metodas taikomas tikintis, kad vertinamo turto naudojimo vertė objektyviausiai atspindės turto vertę rinkoje.
  • Atkuriamosios vertės (kaštų) metodas. Šio metodo pagrindas yra skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas bei kainas. Atkuriamoji vertė - tai vertinimo metu nustatyta pinigų suma (kaštai), kurios reikėtų tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių objektui sukurti, pagaminti arba pastatyti (įrengti). Kitaip tariant, turto atkuriamoji vertė – tai turto atkūrimo kaštai minus nusidėvėjimas.

Turto vertinimo ataskaita

Užsakovui pateikiama pilna turto vertės nustatymo ataskaita, atitinkanti 1996 02 14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 244 “Dėl turto vertinimo metodikos”, 1999 05 25 “Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo“, Tarptautinių turto vertinimo standartų (IVS 2007), Europos turto vertinimo standartų (EVS 2009), Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų (2004) reikalavimus.

Užsakovui pageidaujant gali būti teikiama rašytinė konsultacija dėl turto vertės, tačiau pabrėžtina, kad toks dokumentas yra informacinio pobūdžio ir neturi juridinės galios.

Užklausos forma
 

* - pažymėtus laukus užpildyti būtina

  • TURITE KLAUSIMŲ? SUSISIEKITE.
     

    * - pažymėtus laukus užpildyti būtina